{"type":"txt","text":"","font_size":38,"font_weight":"normal","font_family_ko":"sans-serif","font_family_en":"sans-serif","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • HOME
 • COMPANY
 • ARTIST
 • NEWS
 • POST
 • AUDITION
 • {"google":["Noto Sans KR"],"custom":["Jeju Gothic"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/e24zidknm%2Fup%2F5d9edd7e5d0e4_1920.jpg","height":"44"}
 • HOME
 • COMPANY
 • ARTIST
 • NEWS
 • POST
 • AUDITION
 • 이연경

   Lee Yeon Kyung

   

  Drama

  2020 SBS 편의점 샛별이

  2018 TV조선 대군

  2017 KBS 맨홀

  2016 KBS TV소설 별이 되어 빛나리

  2015 JTBC 하녀들

  2014 tvN 연애말고 결혼

  2014 KBS 조선총잡이, 트로트의 연인

  2014 SBS 강구이야기

  2012 KBS 학교2013 외 다수

   

  Movie
  2020 아이

  2013 은밀하게 위대하게

  2011 써니

   

  CF

  웅진 싱크빅, 피죤-무균무때, 맥도날드,

  한국크로락스-홈키파, 에버랜드, 이마트,

  신한생명, 상아제약-노마츄정

   

   

   

   

   

   

   

   

  {"google":["Indei Flower","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic","Nanum Barun Gothic","Jeju Hallasan"]}{"google":["Indei Flower","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic","Nanum Barun Gothic","Jeju Hallasan"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}